Правила на казино играта крапс

Играта крапс е една от най-обичаните от казино играчите. Тя е с много ясни и прости правила – две зарчета, кръг от играчи и следване на реда на всеки играч по посока на часовниковата стрелка. Правят се залози за хвърлянето на заровете. Интересното е, че тази игра допуска участието на много играчи – до 20. В началната част на играта, т.нар. излизане, играчите трябва да хвърлят 7 или 11, за да спечелят. При 2,3 и 12 губят. При други сборове играта продължава в следващия етап, т.нар. точка. Тук играчите се стремят да отбележат същия резултат от първия етап на играта, преди да се падне 7. При отбелязване на резултат 7 играта се губи.

Играчите имат различни варианти за залози, като например какъв резултат ще се получи или няма да се получи при следващото хвърляне на заровете. Възможностите за залози са наистина разнообразни и е трудно да бъдат описани всички. Могат да се избират както конкретни резултати – например 6, 8 или 11, така и конкретна точка, линия и т.н. В следващите редове ще посочим залозите, които можете да направите и в каква ситуация печелите.

Залози за играта крапс

Pass line или преминаване на линията е печеливш за играча, ако резултатът от началното хвърляне е 7 или 11. Залогът е губещ, ако сборът е 2, 3 или 12. При различен резултат има допълнително хвърляне. Противоположният залог е Don’t pass line или да не премине линията. В този случай при резултат 7 или 11 залогът е губещ. При 2 или 3 е печеливш, а при 12 – залогът ви се връща. Подобни са залозите Come bet и Don’t come bet. Те обаче се правят, след като бъде определена точката в играта безплатно крапс. Залогът за място (Place) ви позволява да избирате конкретен резултат. Ще спечелите, ако се падне именно той. Дотук изброените залози могат да се правят от всички участници в играта. Има обаче и залози, които е допустимо да се правят само от участника, хвърлящ заровете. Такъв е залогът за поле (Field). Залог голямо 6 или голямо 8, както показва наименованието му, ще е печеливш, ако сборът от заровете прави тази сума, но преди да се падне 7.

Както се вижда от описанието дотук, самата игра никак не е сложна. Трябва да се научат просто правилата. Този процес отнема известно време, но е най-лесно това да се случи чрез безплатни игри на крапс онлайн.

Колко са разновидностите на крапс?

Оказва се, че тази игра има много разновидности. По света тя е популярна, така че са познати и практикувани често различните и версии. Една от най-известните и разновидности е т.нар. отворен крапс. Тя може да се играе навсякъде и често се практикува незаконно. Други крапс версии са Crapless Craps, крапс с високи точки, крапс с опростени правила, Нюйоркски крапс. Като цяло изредените разновидности не се различават толкова съществено помежду си. За начинаещите играчи е най-добре да започнат с крапс с опростени правила. В този случай залозите са сведени до много по-ограничен брой, така че бързо се научават.