Общинската избирателна комисията в Русе ще заседава на 4 март, за да излезе със становище по казуса „Саманджиев“. Както „Утро“ писа, общинският съветник Дилян Саманджиев от лятото на 2021 година живее и работи в Швейцария, но същевременно получава възнаграждението си от Общинския съвет, защото се включва в гласуванията онлайн от волана на един бус. Сигналът до ОИК беше подаден от общинските съветници от СДС Станимир Станчев, Елеонора Николова, Деян Недков и Иван Григоров.             

Първото заседание на комисията беше на 25 февруари, като в протокола се казва, че за постановяването на правилно решение информацията следва да бъде попълнена с допълнителни справки. Изискана е справка от председателя на Общинския съвет Иво Пазарджиев за писменото уведомление от Дилян Саманджиев за неучастие в заседанията, както и справка за неучастието му в септемврийската сесия на 2021 година. Тези и други данни по казуса ще бъдат разгледани на 4 март, но е важно да се отбележи, че Саманджиев отсъства и от първата присъствена сесия на Общинския съвет за тази година на 24 февруари. 
„Очакванията не са големи, трябваше Общинският съвет да алармира ОИК Русе. Очакваме, че ще се използват вратичките в закона, например правилата за онлайн провеждането на заседанията дават възможност от разстояние да се води заседание. Искаме да покажем и слабостите на правилника, но да изведем най-вече моралния въпрос. Той е бил избран от една част от русенската общественост и би трябвало да я представлява. Нашите очаквания са той да се появи за малко, да се отбележи присъствие, да се подаде молба за отсъствие и така да се манипулира системата. Ние не се концентрираме на лицето Саманджиев, а на маниера на поведение“, коментира лидера на СДС Станимир Станчев. 
Съветниците от СДС неведнъж са подчертавали моралната страна на казуса и са критикували отказа на Саманджиев да подаде оставка, за да даде ред на следващия в листата, който ще изпълнява ефективно задълженията си в Русе. В сигнала си до ОИК те посочват значението на местоположението на Дилян Саманджиев и дали той е сменил адресната си регистрация, както е изискването в Закона за гражданската регистрация, според което всяко лице е длъжно в 30-дневен срок да заяви промяната в настоящия си адрес. Тъй като на Запад при търсене на квартира е стандартно изискването за смяна на адрес, съветниците от СДС се надяват, ако процедурата е спазена, това да се използва като доказателство. Когато български гражданин живее в чужбина, адресната карта за промяна на настоящия адрес се подава в общината или кметството по постоянен адрес. Съветниците още са поискали да бъде направена и справка с гранична полиция кога Саманджиев е напуснал страната. 
„Ако нямаше онлайн заседания, той не би могъл практически да отсъства и следваше да се приложи законът, в който се предвижда прекратяване на мандата му при три последователни отсъствия или пет общо за годината. Не коментираме персоната Саманджиев, а казуса. Ние подадохме сигнал към ОИК, защото считаме, че е задължение да го направим, всички виждат този факт и никой не го повдига като въпрос. А би трябвало да бъде предмет на обсъждане в Общински съвет и да се види мнението на отделните групи, какво е отношението към това отсъствие. А причината това да не е повдигнато към момента е математическа, той е 26-ият глас“, казва Елеонора Николова.