Община Русе спечели проект на стойност над половин милион лева по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Вчера излезе класацията на проектите, които дълго време очакваха решението на Европейския финансов механизъм.
Общината ще си партнира с основните културни институции: музея, библиотеката, театрите, галерията, операта, Училището по изкуствата и читалище „Зора“. Международен партньор ще бъде Националният музей в Лихтенщайн.
Ще бъде създаден Център за дигитализация, в който ще бъдат обработени над 30 хиляди артефакта от архивите: афиши и постери на културни събития, костюми и сценични решения, документи и снимки... Дигитализираните ценности ще бъдат публично достъпни чрез дигитална платформа. Проектът ще продължи две години, очаква се инвестицията да подобри достъпа до наследството, да съхрани и популяризира достиженията му пред широка аудитория.