420 документа, свързани с интересния, но заглушен по идеологически причини преди 1989 година и забравен писател Змей Горянин, са дигитализирани в русенската регионална библиотека „Любен Каравелов“. Това става благодарение на проекта „Змей Горянин - непознатият“, който спечели финансиране от Национален фонд „Култура“ по програма „Културно наследство“. 
РБ „Любен Каравелов“ притежава уникална колекция - ръкописи, писма, рисунки и снимки на родения в Русе Светлозар Димитров, известен с псевдонима Змей Горянин. Това наследство е дарено на библиотеката от съпругата на писателя, Соня Балканска-Димитрова-Змеицата. 450-те дигитализирани вече документа са заснети с 2D технологии, като изображенията са обработени със специализиран софтуер за подобряване на тяхното качество и са интегрирани в уеб-базирана платформа.
Предстои изграждане на дигитална колекция, която ще бъде разположена на е-страницата на библиотеката. Подготвя се и интерактивно библиографско издание „Змей Горянин - непознатият“, което ще има книжна и електронна версии. То ще бъде на разположение на изследователи, студенти, докторанти и научни работници.