Няколко стотици декари е площта с унищожената реколта покрай Дунав заради сериозното покачване на подпочвените води. Това съобщи за „Утро“ директорът на русенския клон на „Напоителни системи“ Михаил Милчев. Според него причина за наводняването на тази огромна територия е странно явление, а не самият Дунав, чието ниво макар и високо е задържано. Заливането се дължи на вторичен източник, който избива на места и който се търси. Процесът е започнал в края на миналата седмица, като на места покачването е било доста сериозно - по 8-9 сантиметра на ден. Ако това беше продължило 1-2 дена, нямаше да има проблем, но вече стана близо седмица и унищожението е факт, обясни Милчев. Земите, които са залети, са засети с жито и слънчоглед, а част от тях са само изорани и незасети. Особено засегнат е районът на Ряхово, където само едно водно петно е с размер на около 10 декара. Другите райони с унищожена реколта са край Бабово и Бръшлен.
Междувременно в „Напоителни системи“ остава висящ въпросът с неизплатените заплати. Последните възнаграждения, които служителите са получили, са за декември. Всеки месец от Инспекцията по труда ми пишат акт за 1500 лева, обясни Милчев. Дружеството е влязло в графата на високорисковите работодатели и затова го проверяват всеки месец.