Търг за разпродажба на имоти на фалиралата тъкачница „Дунавска коприна“ е насрочил синдикът на дружеството Иво Траянов. Той ще се проведе на 31 май, като предложения ще се приемат до 12 часа на същия ден.
Имотите са разделени в едва три позиции. В първата са включени 39 промишлени и административни сгради, складове и други. Пазарната им стойност е оценена на 11 877 500 лева. Те обаче се предлагат на начална цена от 7 601 600 лева, което представлява 80% от ликвидационната им стойност - 9,502 млн. лева. Обявлението изисква от кандидатите да купят всичките сгради накуп, което най-вероятно ще снижи значително кръга потенциални купувачи. Такава оферта би привлякла само някой много голям инвеститор, който би решил да вложи средствата си с много далечен хоризонт на възвръщаемост.
Другите две позиции от търга са за терени с площ 3,33 дка и 0,42 дка, за които наддаването тръгва от 52 010 и 14 560 лева.
С ликвидацията на тези активи трябва да се покрият задълженията на „Дунавска коприна“ за 11,4 млн. лева, две трети от които са дълг към държавата. Според последния счетоводен отчет на дружеството блокираните му за обезпечение дълготрайни материални активи са за 21,7 млн. лева. Тези числа обаче са счетоводни, а експертните оценки на имотите се променят в зависимост от състоянието на пазара.
„Дунавска коприна“ бе за втори път обявена в несъстоятелност заради необслужван дълг към държавата по две схеми - публичен за 759 635 лева и частен по ЗУНК за 5 958 550 лева. Плащанията по тях бяха прекратени през 2010 г. от новите собственици - панамската офшорка „Праймлайф Корпорейшън“, зад която стоят варненски бизнесмени.
Сред кредиторите на „Дунавска коприна“ са множество частни фирми, сред които „Топлофикация Русе, „Полисан“, „Актив“ ООД, „Ди Ел 67“, Брентаг България“. Тъкачницата има да дава пари и на доста бивши свои служители и други физически лица.