Над 2500 къщи са изчезнали от русенските села за последните десет години, показват предварителните данни от Преброяване 2021, обявени в края на миналата седмица. През 2021 г. жилищните сгради в селата са били 37 280. През миналата година броят им пада на 35 385 или с 2522 по-малко. За сметка на това са се увеличили жилищните сгради в градовете, макар и минимално - със 177. Затова спадът в общия брой на жилищата в Русенска област не е чак толкова голям - от 124 449 през 2011 г. на 123 836 отчетени на преброяването през септември миналата година.
Обезлюдяването на селата отдавна не е новина и с особен интерес се очакват данните по общини и населени места за числото на обитаваните и необитавани жилища. Предишното преброяване през 2011 г. отчете над 16 хил. необивани жилищни сгради, от които над 12 хил. в селата и близо 4 хиляди в градовете. Сега, когато населението на областта се е стопило с близо 54 хил. души, тези числа вероятно ще бъдат доста по-големи. 
Това, което със сигурност може да се каже, е че жилища за жителите на областта има предостатъчно. Преди 10 години на едно жилище се падаха почти двама души, сега числото е под 1,5. Ако тенденцията се запази, след още десет години броят на хората и домовете в областта могат и да се изравнят. Защото жилища продължават да се строят, а хората, които да живеят в тях, от година на година намаляват.