Мерки срещу набезите от съседния квартал Тракцията предприема изграждащият се на мястото на бившия Локомотивен и вагонен завод в Русе „Индустриален парк ЛВЗ“. Необходимостта и неотложността от тях са продиктувани от състоянието на производствената площадка, която е заварена от новото дружество след покупката на имота на практика обезкостена.
„Населението в близост дълги години е взломявало и вземало скрап от сградите и от инфраструктурата, която е била изградена на територията на завода. Отделно ЛВЗ нямаше никаква документация от гледна точка на подземните комуникации, прекъснато е електрозахранването и водоподаването. Затова в момента текат административни процедури по възстановяване на необходимите комуникации и по изработване на подробен устройствен план с цел да можем да направим масивна ограда, която да защитава територията на Индустриалния парк от набезите на хората, които не се съобразяват с това, че е частна собственост“, коментира управителят на дружеството Спасимир Димитров.
Опити за посегателства има и в момента. Затова на територията на Индустриалния парк е изградено видеонаблюдение и има два поста жива охрана.
„Охраната през последния месец тушира тези неприятни случаи, които имахме. Няколко пъти сме викали и полиция именно от гледна точка на посегателства върху имущество“, каза още Спасимир Димитров.
Оградата, която ще започне да се изгражда в началото на 2022 г., ще обхване цялата източна страна на парка. Тя ще бъде масивна, стоманобетонна, висока 3,20 м, като по този начин ще бъде достатъчно непреодолима преграда за хората, които се опитват да влизат на територията на Индустриалния парк, където ще бъдат възстановени ремонтите на локомотиви.