Нов STEM център бе открит в Професионалната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ в Русе.
STEM е сред малко познатите образователни термини извън професионалните среди новости. Абревиатурата идва от английски (Science-Technology-Engineering-Mathematics) в български превод Науката, технологиите, инженерството и математиката. Това е широк термин, използван за групиране на тези академични дисциплини, който обикновено се използва за разглеждане на образователна политика или избор на учебни програми в училищата.
Стойността на инвестицията е над 330 000 лева за оборудване на кабинетите в училището с напълно нови компютри и таблети, 3D принтер, плотер и най-съвременен софтуер. STEM дисциплините насърчават екипната работа и най-вече ученето чрез практика. Бъдещите специалисти от модния бранш ще могат да разработват различни модели и дизайни, максимално близки до реалността, благодарение на програмния продукт CAD/CАМ, с който работят станциите.
Близо 90% от необходимите за центъра пари са безвъзмездно предоставени от държавата, а останалите 36 000 лева от гимназията.
На откриването директорът на училището Диана Иванова посрещна служебния министър на икономиката Даниела Везиева, кмета Пенчо Милков, зам.-областния управител Синан Хебибов, ректора на Русенския университет проф. Христо Белоев, началникът на Регионалното управление на образованието Росица Георгиева и заместник-председателят на Българската асоциация за текстил, облекло и моден дизайн Миглена Христова.
Русенският регион има 250 фирми в шивашкия бранш, а Везиева посочи, че 4% от износа на страната е свързан именно с текстилните изделия.
По-късно зам.областният управител Синан Хебибов  и служебният икономически министър обсъдиха възможностите за привличане на повече инвестиции в Русе. Общият извод е, че Русе и регионът имат всички необходими предпоставки за обособяване като водещ  цeнтъp при предстоящата актуализация на Иновационната стратегия за интелигента специализация.