Доизграждане на кейовата стена, модернизиране на кръговото кръстовище до Дунав мост и реконструкция на улиците „Доростол“ и „Плиска“ са част от идейните проекти, с които Община Русе има готовност да кандидатства през новия програмен период на Interreg V-A Румъния-България. Това стана ясно по време на годишната конференция на Програмата Interreg V-A Румъния-България, която се проведе вчера в зала „Европа“ на Доходното здание. По думите на Ивайло Кадишев, директор на общинската дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“, обсъждат се и проектни идеи за превенция при бедствия и аварии като част от приоритетните оси за следващия програмен период. Той предвижда още и разработването на проекти, свързани с образованието, науката и инфраструктурата, както и с намаляване на въглеродните емисии.
„Русе и Гюргево са два региона, които си сътрудничат от много време и на практика са шампиони по сътрудничество в допустимата зона. Имаме много изпълнени проекти в преходния програмен период и се подготвяме за новия за развитието на трансграничния регион, като сме избрали четири основни приоритета: развитие на инфраструктурата, околната среда, образованието и мениджмънт на риска“, каза проектният директор на програмата за Румъния Кристиян Раду.
По петте приоритетни оси на Програмата Interreg V-A: Добре свързан регион, Зелен регион, Безопасен регион, Квалифициран и приобщаващ регион и Ефективен регион до момента са финансирани 172 проекта, като 70 от тях са реализирани в сферата на екологията и културното развитие, а други 55 са в процес на изпълнение и предстои да бъдат завършени до края на 2023 г. Ремонтирани са 60 километра пътища, значително е подобрена сигурността на водния транспорт. 28 проекта са в областта на защитата на населението при кризисни ситуации, като са сключени 10 споразумения за ранно предупреждение и реагиране при аварии и бедствия.
Сред знаковите проекти за Русе в периода е реконструиран бул.“Тутракан“ и е изградена кейовата стена. В процес на изпълнение е ремонтът на бул.“Липник“. 
На събитието присъстваха представители на Община Русе, областната управа, директорът на регионалното бюро за трансгранично сътрудничество Румъния-България Николета Минку, неправителствени организации и др.