Община Русе е регистрирала кладенец в Парка на възрожденците, от който ще бъде захранена поливната система за склоновете на Пантеона. Тя е изградена преди 15 години, но отдавна не се ползва, защото не е имало досега надежден водоизточник за нея.
Възстановяването на поливната система се прави по проект „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево“, част от който е ремонтът на Пантеона и околното пространство. За да се избегнат течове и неконтролирано напояване на склоновете, в момента се прави проследяване и проверка на поливната система. Работници разкопават и търсят заровени тръби.
„Крайната цел е да осигурим трайно водоподаване под налягане към ремонтираната напоителна система в района на Пантеона, с което да се гарантира регулярно напояване на тревните площи и поддържането им в добър вид“, казват от администрацията.
В момента склоновете са изсъхнали, без растителност. От време на време се напояват с водоноска, което очевидно е крайно недостатъчно, особено през горещото лято. Но освен високите летни температури, принос за голите склонове имат и децата, които ги използват за трасе за велосипеди и тротинетки. Проблем, който действаща поливна система също може би ще реши успешно.