Да се установят причините за голямата финансова задлъжнялост на Русенската опера - за това настоя на среща в Министерството на културата зам.-кметът Енчо Енчев. Той постави и въпроса за конкретни срокове за началото на ремонта след миналогодишния пожар в културния институт. Освен това Енчев запозна екипа на МК с необходимостта от осигуряване на субсидирана бройка за читалищен работник за русенското читалище „Стефан Караджа“, което е създадено преди три години, но няма финансиран както в другите читалища служител. На срещата Енчев е представил и схема за дофинансиране на държавните културни институти и финансирането на общинската програма „Култура“.
На работната среща вчера с министър Велислав Минеков и екипа му основен акцент е било финансирането на културните политики от републиканския и местните бюджети.