Ако някой от тези 2300 акционери на „Тежко машиностроене“ все още таи някакви слаби надежди да получи един ден от фалиралото предприятие някакви пари, той вероятно трябва вече да се сбогува окончателно с тази мисъл. Както става ясно от последния отчет на ликвидатора Христо Моллов, през тази година дружеството се е сбогувало с 2/3 от активите си, тъй като вземането по цесията със „Съни Тера 2007“ е отписано като несъбираемо. И активите от 3,975 млн. се стопяват на 1,323 млн. лева.
Както „Утро“ неведнъж писа, през лятото на 2014 г. „Тежко машиностроене“ имаше над 4 млн. лева, които останаха блокирани във фалиралата Корпоративна търговска банка. За да се получи поне част от тази сума, бе сключен договор за цесия с благоевградската фирма „Съни Тера 2007“. Със сделката „ТМ“ замени вземане за 2,55 млн. лева от Корпоративна банка за 1,5 млн. лева, които да получи от „Съни Тера 2007“.  
Благоевградската фирма отписа дълга си към КТБ, но „забрави“ да плати дължимото към русенското дружество, което не получи нито лев. Сега ликвидаторът ни съобщава, че това вземане е обезценено 100% поради невъзможност за събирането му. 
Не е ясно от какво са се ръководили тогавашните ръководители на „ТМ“, сключили договора за цесия, тъй като фирма „Съни Тера 2007“ и през 2014 г. не е била цвете за мирисане със загуба от над половин милион и активи малко над 2 млн. лева. Към момента тя се води действаща, не е в несъстоятелност, но нейно имущество се разпродава от съдия-изпълнител. През цялото това време основният акционер в лицето на Държавната консолидационна компания /ДКК/ не направи нищо, за да получи дължимите пари. Няколкото сменили се ликвидатори също не проявиха особена активност. Само един от тях - Весела Ерменкова, направи опит да започне съдебни процедури срещу фирмата, но от ДКК й бе отказано финансиране. 
Сега в активите на „ТМ“ остават 1,323 млн. лева, които също са под формата на вземане, но от КТБ. Надеждите те да се възстановят в пълен размер са също нулеви. Нещо все пак се получи - през миналата година бяха изплатени 132 хил. лева от второто частично разпределение на КТБ. Те обаче отиват за заплати на ликвидатора, за обслужващата счетоводна фирма и за държавните такси. Решаващ глас какво да се прави с парите има Държавната консолидационна компания и тя прави всичко възможно да ги задържи само за себе си. А за акционерите остава да пият по една студена вода.