Въпросът за изграждането на магистралата Русе-Велико Търново за пореден път беше повдигнат в Народното събрание от русенския депутат от БСП Крум Зарков. По време на парламентарния контрол на неговия актуален въпрос отговори министърът на регионалното развитие Виолета Комитова, според която ако работата по магистралата започне през 2022 година, тя ще бъде завършена през 2027 година. Но при условие, че получи финансиране по програма „Транспортна свързаност 2021-2027“, която очаква одобрение от Европейската комисия. 
Комитова предостави и подробен отчет за свършената и несвършената работа по години: „2015 г. идейният проект е оценен на 700 хил. лева, а следващата година е даден на експертен съвет. Подготвя се той да бъде финансиран по Програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“, но заради обжалване на Оценката за въздействие върху околната среда /ОВОС/ проектът е спрян. Обжалването приключва през 2019 г., но междувременно са установени 37 археологически обекти, които трябва да бъдат опазени. Предстои възлагане на тяхното проучване след отчуждаване на съответните имоти, но това не е изпълнено и към днешна дата. През 2020 г. е направена предварителна проектна разработка и проведена обществена поръчка за определяне на проектанти на техническите проекти. Към момента се извършва оценка на техническите предложения“.
„Дълга история, която аз и русенци познаваме. Наясно сме, че много неща са се случвали по това трасе, точно колкото е ясно, че отсечката я няма. Разбирам, че остават още много неща. Търсеше се финансиране, после процедурни пречки, една програма, втора програма. Искам само да обърна внимание на всички, че тези години се броят в човешки животи! Това е онзи път, който може да позволи на Северна България да се оттласне от дъното и да заеме мястото, което има в развитието на страната, но по-важното е, че това е път, на който всеки ден се случват произшествия“, каза в репликата си към министъра Крум Зарков.