Испанската „Метал Фусион“ явно ще използва всички възможности да осъществи намерението си да изгради леярна за черни метали в Западна промишлена зона. Фирмата е подала жалба в Министерството на околната среда и водите срещу решението на РИОСВ-Русе за прекратяване на процедурата по ОВОС. Документът е внесен в деловодството на 9 август, в края на 14-дневния срок, в който постановлението на екоинспекцията можеше да се обжалва.

РИОСВ прекрати процедурата за оценка на въздействието на околната среда за инвестиционното предложение на „Метал Фусион“ за изграждане на фабрика за претопяване на скрап от черни метали и леене на детайли от въглеродна и неръждаема стомана на 26 юли. Като основен мотив за решението бе посочено, че съгласно действащия Подробен устройствен план (ПУП) на имота бъдещото предприятие би попаднало в „предимно производствена зона“. В нея могат да се застрояват производствени, складови, търговски и обслужващи сгради, но не и производства с вредни отделяния - предприятия на химическата и каучуковата промишленост с отпадъчни технологични продукти, асфалтови бази, както и всякакъв вид леярни за черни и цветни метали. 
Както „Утро“ многократно писа, намерението за изграждане на нова леярна в Русе срещна повсеместна съпротива от страна на граждани, фирми в Западна промишлена зона, Община Русе, а накрая и от екоинспекцията. Това явно не е от значение за „Метал Фусион“, която изпробва последния си шанс в Министерството на околната среда и водите. Което всъщност не е толкова чудно, тъй като още преди да получи необходимите разрешения, фирмата е направила вече значителни инвестиции. Когато намеренията й станаха публично достояние, се разбра, че „Метал Фусион“ е глобявана за извършване на строително-монтажни работи без разрешение за строеж от Община Русе. Интересно как тя смята да работи в един град, където никой не я иска, в случай че МОСВ въпреки всичко разреши инвестицията.