Вече могат да се подават заявленията за отпускане на еднократна парична помощ от родители на деца, които за първи път предстои да тръгнат наесен в първи и осми клас. От миналата година средствата, които помагат да се покрият разходите за първия учебен ден, вече се получават не само от първолаците, а и за осмокласниците, които от тази есен ще учат в нови училища, каквито за тях са гимназиите. 
Размерът на еднократното финансиране е 300 лева, които трябва да послужат за купуване на дрехи, помагала, тетрадки и други необходими за училище неща. Средствата се отпускат независимо от доходите на семействата. Задължително условие е децата да са записани в 1 или 8 клас за първи път и да живеят постоянно в страната, при това именно в семейството си, а не да са настанени за отглеждане другаде. Помощта се предоставя също и на деца, които се възпитават в семейства на роднини или близки или в приемни семейства, но, разбира се, в такива случаи средствата се изплащат на отглеждащите детето, а не на биологичните му родители. 
Заявленията се подават в дирекциите „Социално подпомагане“, след като детето е записано като ученик в първи или осми клас. Самото депозиране на документа може да бъде и по електронен път. Крайният срок е 15 октомври.