117 лева е максималната рента за декар, до която достигна наддаването за нивите от Държавния поземлен фонд, които бяха разиграни на търг за отдаване за срок от една или 10 години. Рекордният наем бе предложен от земеделски производител за парцел от 9.7 дка в землището на Сандрово. Областната дирекция „Земеделие“ предложи 1875 дка за срок от 10 години и още към 500 дка за една година. 
Традиционно най-щедри бяха стопаните за най-плодородните ниви в Сливополско, за всяка от които имаше по 4-5 оферти. За парцели в Бабово и Стамболово бяха предложени по 104 лв./дка, голямо наддаване имаше и за терените в Кошарна, за които бяха достигнати цени до 99 лв./дка. Два терена в Юделник бяха взети за по 87 лв./дка.
За нивите около Ветово офертите достигнаха 8 лева за декар, в землището на Червен - 76 лева, а около Сваленик 65 лева. За Ценово бяха предложени 78 лева.
За поредна година държавните ренти изпреварват доста наемите, които арендаторите плащат на частни лица. Което е лесно обяснимо, предвид публичната тръжна процедура, която принуждава земеделците да наддават помежду си. Докато в повечето землища дребните собственици на ниви всъщност нямат голям избор и приемат колкото им предложат. Все пак в последните години разликата намалява, а рентите е растат, така инвестицията в земеделска земя продължава да бъде една от най-печелившите.