До 3 септември в Община Русе се приемат заявления за безплатно предоставяне на контейнер за домашно компостиране. За компостер могат да кандидатстват жители на Русе и кварталите Средна Кула, Долапите, Образцов чифлик и ДЗС. Важно условие е кандидатът да е собственик на терена, който да не е в режим на етажна собственост. Ще се взема предвид и размерът на терена, тъй като по регламент в един имот може да се разположи един компостер.
Желаещите да получат безплатен компостер трябва да подадат заявление по образец с приложено към него копие на нотариален акт, удостоверяващ собствеността на имота от заявителя. Заявлението може да бъде получено в деловодствата на Община Русе на пл. „Свобода“ № 6 и ул. „Олимпи Панов“ № 6 или да се изтегли от от сайта на общината.