Тетрадки с псувни на английски, надлежно написани на последната страница, са хит сред столичните тийнейджъри. За това алармира Нова телевизия родител, чието дете донесло вкъщи актуалната тетрадка и се похвалило с новия „речник“.
Действително, на последната страница има колонка с „активна лексика“, написана съкратено и пояснена как трябва да се произнася.

Тетрадките са произведени в Словения, а вносителят им Лъчезар Димитров заяви по телефона, че е въпрос на избор дали един клиент да си купи подобен артикул или не.

Министерството на образованието няма възможност да контролира вноса на тетрадки и други артикули за учениците, затова проблемът е оставен на родителския контрол и избора на самите ученици.