Стоян Стоянов-Комитски е роден през 1974 година в Разград. Магистър по предучилищна и начална училищна педагогика. От 15 години работи в сферата на управлението на образованието в Русе. Повече от 10 години организира уроци по родолюбие за децата на Русе. Дългогодишен деятел на русенското читалище „Христо Ботев-1908“, секретар на клуб „Традиция“-Русе. Автор е на първото самостоятелно проучване „Васил Левски и Русе“ (2014). Съставител и издател е на вестниците „Ботев лист“ и „Васил Левски“. Носител е на „Награда Русе“ (2013) и „Неофит Рилски“ (2019). Основава експозицията „Музей на комикса“ в Регионалната библиотека „Любен Каравелов“ (2014).

Вчера, в деня на 184-тата годишнина от рождението на Апостола на свободата, в Букурещ бе представено второто издание на книгата на Стоян Комитски „Васил Левски и Русе. Исторически бележки, статии и документи“. Събитието се състоя пред паметника на Левски в парк „Михай I“ и бе организирано от читалище „Христо Ботев-1908“, съвместно с русенския клон на дружество „Традиция“ и Демократичния съюз на българите в Румъния.
Обемното историческо проучване бе анонсирано от Лука Велчов - почетен председател на българската общност в румънската столица.
„В настоящото второ, преработено и допълнено издание, авторът се е постарал да бъде максимално критичен към представените исторически бележки, статии и документи, най-вече към анализа им и показването на различните гледни точки по поставените проблеми, свързани с Левски и Русе. Структурата на изданието е съобразена с историческите периоди, хронологията на разглежданите събития и представените исторически личности. Акцентите са поставени там, където е необходимо, в зависимост от актуалността на разглежданите текстове. Дават се най-детайлни уточнения за библиографските източници, конкретизира се информацията, ползван е и се предлага масивен онагледителен материал... В новото издание се осветляват още и нови моменти от спорния въпрос „Посещавал ли е Васил Левски Русчук?“. Отново, още по-задълбочено се проследява кой, къде, кога и какво е писал по темата. Прилага се съпоставителен анализ на всички посочени в източниците дати, кореспондиращи с Левски и Русе - по години. Налага се и паралелна съпоставка на датите от официалния летопис на живота на Апостола...“, каза Лука Велчов.
    Представянето на книгата бе в рамките на пътуващия ежегоден семинар „По възрожденските места в Румъния“, организиран от читалище „Христо Ботев“.
Пред паметника на Васил Левски русенци представиха и поредния брой 5 на вестник „Васил Левски“ - издание на читалището. В него са публикувани конкретните дати, за които има данни и се твърди, че Левски е посещавал вилаетския център Русчук, както и други, малко известни факти от допирните му токи с града край Дунав, оформени в специален „Памятенъ листъ“.