Дигитален образ на Левски посреща посетителите на Регионалния исторически музей в Русе. Той е част от платформа, която интерпретира знанието за живота и делото на българския революционер по необичаен за туристите начин. Съдържанието е изработено от екип на Музей „Теохари Антонеску“ в Гюргево и подарено на Русенския музей.
Дигиталното съдържание на проекта е разделено в две части - описателна и игрова. Първата е информативна и разказва за ключови елементи от живота и дейността на Левски. Втората част е под формата на въпроси с възможни отговори, от които участникът трябва да избира. При правилен отговор образът на Левски кима одобрително от дисплея и се усмихва на позналия, а при неправилен се намръщва.
В новия софтуерен продукт има информация за още 42 персонажа от световната история, като Александър Велики, Влад Цепеш, Монтесума, Наполеон. Предстои развиването му като своеобразната игра за смартфони и за настолни компютри, така че да може да се използва от по-широка аудитория и най-вече в училище.