Около 7% от регистрираните в Русенска област търговци са спрели работа през тежката 2020 година, показват данните на НАП-Русе. На 30 юни изтече срокът, в който фирмите трябва да отчетат пред данъчните оборотите и печалбата си за миналата година. Това са направили 10 273 дружества - със 795 по-малко, отколкото през предходната година. Останалите са си спестили този труд, тъй като няма какво да декларират - те или са поели към ликвидация, или просто са спрели работа в очакване на по-добри времена. До миналата година търговците трябваше да подават декларации за прекратена дейност, но през тази това задължение отпадна, така че точни данни за това колко са спрели работа само временно няма. 

Данните от Търговския регистър обаче потвърждават тенденцията за масово прекратяване на дейност в пандемията, заради която много бизнеси трябваше принудително да спрат в дълги периоди от време, а доста други останаха на практика без клиенти. През 2020 г. от регистъра са заличени 199 дружества, още 102 са ги последвали от началото на тази година. От март 2020 г. други 70 търговци са започнали процедура по ликвидация. При някои от тях това неблагоприятно развитие вероятно няма връзка с пандемията и наложените заради нея ограничителни мерки. Безспорно обаче е, че Ковид-19 се отрази много неблагоприятно на множество малки фирми. Някои от тях ще възобновят дейност, някои ще бъдат заместени от други новостартирали фирми, но със сигурност бизнесът преживя една земетръсна година.
Следващият важен срок в декларирането на доходи е 30 септември 2021 г., напомнят от НАП-Русе. Дотогава и гражданите, и фирмите имат възможност веднъж годишно сами да коригират дължимия данък или декларирани данни пред НАП в подадената вече годишната данъчна декларация за 2020 г. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, като срокът и в двата случая е 30 септември на текущата година. 
Тази възможност не се отнася за неподадени в срок годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ - 30 април, и по ЗКПО - 30 юни. За фирмите, които не са подали годишни декларации за дължимия корпоративен данък, санкцията е от 500 до 3000 лева за юридическото лице, а за управителя на фирмата от 200 до 1000 лева. За неподадена в срок декларация от физическите лица глобата е до 500 лева. При декларирането на неверни данни, ако те водят до по-нисък размер на данъка или освобождаване от плащане, глобата е до 1000 лв.