За поредна година „Булмаркет“ подпомага Професионалната гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“ в Образцов чифлик. По инициатива на компанията чрез Регионалното управление по образование през миналата година бе открита паралелка „Лаборант“, в която в момента се обучават 12 ученици. „Булмаркет“ оборудва лабораторията на гимназията, осигурява нужните й консумативи и реактиви, както й безплатни учебници за учениците. Бъдещите лаборанти ще карат учебната и производствената си практика в „Булмаркет“, а след успешно дипломиране ще получат и предложение за работа в някое от предприятията от производствената група на компанията.
ПГСС „А.Кънчев“ е единственото в Русе учебно заведение, подготвящо така нужните на русенския бизнес химически лаборанти. „Булмаркет“ ще подкрепи гимназията и в набирането на ученици за попълване на бройките във всичките предлагани специалности.