Една или две междинни фактури за потребената от тях електроенергия ще получат клиенти на „Енерго-Про“ през юни-юли, съобщиха от електроразпределителното дружество. Това няма да доведе до увеличаване на дължимата сума за периода и сметките ще бъдат формирани на база реално потребената електроенергия. Консумацията на ток обаче ще бъдат разделена на повече интервали, за всеки от които ще се издаде отделна фактура.
„ЕРП Север“ ще реорганизира на своята дейност по отчитането на електромерите и затова предстои промяна в графика за отчет на консумирана електроенергия от 1 юли 2021 година. Заради промяната на датите и изискването да не се издават фактури за потребление за повече от 31 дни, в преходния период се налага да бъдат направени междинни отчитания. Така вместо 2 фактури за по 30 дни, през юни и юли ще получим 3 или 4 фактури за периоди от по 15-20 дни.
Своята нова индивидуална дата на отчет, както и датите за извършване на междинен отчет всеки клиент на „Енерго-Про“ може да провери на адрес https://erpsever.bg, като въведе своя клиентски номер в съответния раздел. За новия график за отчет компанията е изпратила уведомителни писма до всички държавни и местни отговорни институции - Министерство на енергетиката, КЕВР, националния омбудсман и кметовете на общини. За реализацията на проекта е избран летния период, когато традиционно месечното потребление на електрическа енергия е най-ниско и ефектът от промяната на датите на отчет би бил най-малък.