В отговор на многобройни запитвания и засилен интерес на кандидат-студенти,  Русенският университет обявява допълнителна възможност за полагане на предварителен кандидатстудентски изпит. Той ще се проведе онлайн на 29 май (събота) 2021 година.

Регистрация за участие може да се направи, както онлайн на платформата online.uni-ruse.bg/, така и на място в сектор Прием на нови студенти, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки и правила срещу разпространение на Ковид 19.

Русенският университет е готов да приеме нови 1800 студенти-бакалаври и над 700 магистри. За академичната 2021/2022 година приемът на студенти след средно образование е в 50 специалности от 23 професионални направления.

За повече информация:

Сектор „Прием нови студенти“

Тел.: 082 841 624