„Винпром Русе“ има нов собственик. От партидата на дружеството в Търговския регистър става ясно, че  новият собственик е варненският предприемач Николай Чолаков. Придобиването е започнало още през февруари, когато в две сделки са закупени двете фирми акционери в дружеството - мажоритарния собственик „Винпорт“ ООД, което владееше над 99,99% от капитала и „Винпром Русе Трейд“ ЕООД, което притежаваше скромен дял от 100 акции. Вече е променен и Съветът на директорите на „Винпром Русе“, в който освен Николай Чолаков влизат Миглена Петкова и Милко Филипов.
Някога емблематична за Русе компания, в последните години „Винпром Русе“ се сви до микропредприятие с персонал под 10 души. Производството на вино намаля до символични количества и според последния финансов отчет за 2019 г. основната част от оборотите (92%) идва от търговия на едро с вино и спиртни напитки. За последните отчетени години - 2018-2019 г., общата счетоводна загуба на „Винпром Русе“ надхвърля 1,2 млн. лева. През 2019 г. приходите от продажби намаляват с 34% до 960 хил. лева. Към 31 декември 2019 г. задълженията към банки възлизат на 880 хил. лева, а стойността на дълготрайните материални активи е 1,644 млн. лева.
В сряда частният съдебен изпълнител Венцислав Маринов обяви за продан предприятието. За целия имот в Западна промишлена зона - 13,9 дка земя и 8 сгради в нея, той иска 1 375 360 лева (703 210.40 евро), като оферти се приемат до 17 юни.
Опитите на „Утро“ да се свърже с досегашния собственик Наталия Къснеделчева и с настоящия Николай Чолаков останаха без успех.
Все пак близък до Чолаков неофициално ни увери, че „Винпром Русе“ няма да бъде продаден и купувачът гледа на него не като на недвижим имот, а като на производствена мощност. 
Фирмата ще бъде укрепена и производството ще бъде рестартирано още през есента. Русе има традиции в бранша, които ще възстановим и доразвием, очерта бъдещето на винарната същият източник.