В специална декларация Висшият съдебен съвет остро осъди опита за закриване на специализираните съд и прокуратура.

Предложенията за това бяха приети само на първо четене в правната парламентарна комисия на разпуснатото вече 45-о Народно събрание.

С 18 гласа “за” срещу 3 “против” Пленумът на Висшия съдебен съвет застана зад тезата на Прокурорската колегия, че закриването на специализираните структури е удар върху правовата държава.

"Против" гласува председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, а "за" главният прокурор Иван Гешев.

Лозан Панов:

"Мисля, че е необходима наистина една внимателна преценка на ефективността на тези структури преди безкритично да се присъединим сляпо към декларацията на прокуратурата в тяхна подкрепа. Присъщо на съдиите е обективност и безпристрастност, искат една обоснованост на съответните изводи и не позволяват да бъдат направени голословно, без конкретен анализ и мотивирана оценка".

Иван Гешев:

"Това, което се случва, въпреки че аз съм прокурор, е по-скоро тричане на съдии, а не на прокурори. Това трябва също ясно да бъде казано, ние сме ВСС и ние сме хората, които трябва да защитим всеки магистрат, независимо дали е съдия, прокурор или съдебен служител, защото иначе не ни е тук мястото".