Изкушаващо е да обвиняваме за болестите си всевъзможни фактори, които не зависят от нас и поведението ни. Едно от тези допускания е свъзрано с кръвната група, но повечето лекари се отнасят с насмешка. Основният аргумент е, че научните изследвания в тази посока са с относително малко участници. Ново проучване на Каролинския институт върху здравните досиета на повече от 5,1 милиона души и над 1200 различни заболявания променя дискусията.

Екипът от клинични епидемиолози е установил връзки между определени кръвни групи и 49 болести. Освен това е открил, че неясно по какви механизми, но достоверно за извадката кръвната група В осигурява защита срещу камъни в бъбреците.

Видът на кръвта на човек варира в зависимост от това кои белтъци антигени заемат повърхността на червените кръвни клетки.

Сществуват над 30 различни системи за типизиране на кръвта, но само две се използват широко. Това са системите AB0 и Rh-положителната или Rh-отрицателната кръвна група. За определяне се използва комбинацията от антигени на кръвните групи A, B, AB, 0 и т.нар. резус фактор - друг антиген върху еритроцитите, който, ако присъства, е положителен, а при липса - отрицателен.

Олигозахаридните структури, специфични за антигените, определят кръвната група. На тази основа всяка от 4-те основни кръвни групи може да бъде резус фактор положителна или резус фактор отрицателна. Наличието и отсъствието на антигени в някои кръвни групи водят до промени в клетъчната мембрана както в структурата, така и във функцията.

Човек наследява кръвната група. Ако вземе А антиген от единия родител и В антиген от другия, ще има кръвна група АВ. При B антигени от двамата родители, е с B кръвна група.

Тип 0 не съдържа никакви антигени и няма ефект върху A и B кръвните групи. Това означава, че ако например наследим 0 от майка си и А от баща си, ще бъдем с А група. Има 6 комбинации (AA, AB, BB, A0, B0, 00), които се наричат генотипове. От тях произлизат 4-те кръвни групи (A, B, AB и 0). Установяването им е от съществено значение за безопасното кръвопреливане. 

Новото проучване потвърждава категорично предишни данни, че хората с кръвна група 0 са по-малко застрашени от тромби, но по-често от група А и В получават кръвоизливи. Екипът разширява знанията и за други асоциации като например хипертонията, предизвикана от бременност, и кръвна група A и AB и особено в комбинация с положителен резус фактор. При тези жени рискът е завишен в сравнение с кръвна група 0 и отрицателен резус фактор.