Ние сме си необходими един на друг - фирмите и професионалните гимназии, ние вече не можем да проведем качествено образование без вас, при вас са най-новите машини, а при нас са бъдещите ви специалисти. Това каза преподавателката в Професионалната гимназия по промишлени технологии „Атанас Буров“ Катя Цветкова на среща на училището с русенски фирми. Пред тях директорът на ПГПТ Венцислав Василев представи специалностите от предстоящия прием и разясни подробности по дуалното обучение, което е полезно и за гимназията, и за работодателите. 
Специален акцент бе поставен върху бъдещата дуална паралелка „Машини и съоръжение за заваряване“, която се възобновява в училището, тъй като заварчиците се оказват дефицитни за Русе и региона. Както „Утро“ е писал неведнъж, учениците от дуалните паралелки в 11 и 12 клас по 2 и 3 дни седмично са във фирми, където допълват наученото и работят, като получават и първите в живота си заплати. Минимумът на възнагражденията е 120 лева за 11-окласниците и 180 лева за 12-окласниците. В ПГТП „Атанас Буров“ ще приемат по още две специалности: „Промишлена естетика и дизайн“ и „Измервателна и организационна техника“.