Община Русе в партньорство с будапещенския район Уйбуда, Торино в Италия, Ротердам в Нидерландия и Тренчин в Словакия ще кандидатства с проектно предложение за популяризиране на архитектурното наследство по проект „Come in“ по програмата за междурегионално сътрудничество на Европейския съюз УРБАКТ.
Поканата е дошла от побратимения район Уйбуда, в който има натрупан опит от приключилия проект „Будапещ100 - Празник на 100-годишни къщи“ на Унгарския съвременен архитектурен център. Той стартира през 2011 г. под мотото „Всяка сграда е интересна и важна“. По време на двудневен фестивал доброволци, местни жители и гости насочват фокуса си към отделен квартал или сграда, като целта е да се намали изолацията в градска среда. Проектът има голям успех и през 2017 г. е избран за добра практика с архитектурното наследство. През последните две години 6 европейски града приемат методологията и организират фестивали на местното архитектурно наследство.
Секретариатът на УРБАКТ е публикувал нова покана, по която може да се кандидатства с проекти и точно от това ще се възползва Русе заедно с европейските си партньори. Тъй като срокът за кандидатстване е кратък - 29 април, предложението на Пенчо Милков влиза като извънредна точка за обсъждане на сесията днес.
Освен че архитектурното наследство на Русе е добра предпоставка за реализиране на проекта, това ще позволи на града да се сближи с други градове и да популяризира своите архитектурни ценности. Одобрените проекти ще получат 85% финансиране от УРБАКТ, останалите 15% са национално финансиране. Приблизителният бюджет за Община Русе като партньор е 60-70000 евро.