Мобилният пункт за опасни отпадъци отново ще бъде в Русе на 17 и 18 май, съобщиха от Общината. Специализираният бус ще бъде паркиран в обичайния пункт на улица „Шипка“ 33.
Кампаниите за предаване на опасни отпадъци в Русе са традиционно успешни. Благодарение на тях гражданите могат да изхвърлят лекарства с изтекъл срок на годност, негодни живачни термометри, стари бои и лакове, негодни лепила, монтажна пяна и силикон препарати за растителна защита и борба с вредители с изтекъл срок на годност и др.
Допълнителна информация за предстоящата кампания граждани може да се получи от отдел „Екология“ на тел. 082/506 793.