Община Русе стартира обществена поръчка за изграждане на нова детска градина „Радост 2“. Тя ще бъде построена на площадката на сегашната ДГ „Радост“ на ул. „Дондуков-Корсаков“. Стойността на строително-монтажните работи е до 2,89 млн. лева с ДДС, а оферти се приемат до 19 април. Това е един от двата проекта на Община Русе, одобрени от Министерството на образованието и науката в края на миналата година.
Предвижда се съществущи в момента масивни сгради да бъдат съборени, а на тяхно място да се изгради нова двуетажна сграда със занимални за пет групи, физкултурен и музикален салон, лекарски кабинет, басейн и административни помещения.
На двора ще има 5 детски площадки - за всяка група по една, и едно спортно игрище, богато озеленен двор и трайни гумирани настилки, подходящи за ползване от деца. Предвидено е изграждането на соларни панели и газова инсталация.