Спечелилата поръчката за ремонт на една от двете отсечки, на които бе разделен пътят Русе-Кубрат - столичната „ИСА 2000“ на акционера във футболния ЦСКА Юлиян Инджов, е превърнала поляна в Червена вода в сметище. Това стана ясно от отговора, който зам.-кметът Димитър Недев даде на внесения от Алисе Муртезова въпрос за замърсения терен.
Общинска проверка показала, че сигналът, подаден на Муртезова от Ивета Александрова, е основателен. Фирмата е натрупала земна маса и строителни материали, които трябва да премахне до 31 март по нареждане на Общината.