Община Русе ще търси купувач за една от постройките на ул.“Котовск“, където преди години се стичаха хиляди хора, тъй като се ползваше от дирекция „Местни данъци и такси“.
Дървената сглобяема конструкция с площ 234 кв. м. точно срещу Дойче шуле е неизползвана в по-голямата си част след преместването на данъчната служба в близката административна сграда и поради това бе включена в гласувания в началото на годината програма за приватизация на общински обекти. 
Кметът Пенчо Милков предлага на предстоящата сесия на Общинския съвет да се стартира процедурата, като след изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум от лицензиран оценител обектът бъде предложен за продажба чрез публичен търг с явно наддаване.