12 институции, неправителствени и бизнес организации се обединиха в желанието си да си сътрудничат за борба с домашното насилие. Териториален протокол подписаха представители на общината, Русенския университет, УМБАЛ „Канев“, Зонта клуб и клуб „Сороптимист“, професионалната гимназия по облекло, общинската фондация „Русе - град на свободния дух“, Райфайзенбанк, Кауфланд България, МИК БГ, „Антоан Вилл“ и Центърът за развитие на устойчиви общности. Те ще си сътрудничат с Център „Динамика“, за да подпомагат пострадали от насилие. 
Това е пилотен за България модел за подобно сътрудничество и е част от национален проект. Партньорите ще помагат за намиране на работа, за обучения на пострадали жени, за включването им в нормалния начин на живот.