Симона Христова е новият началник на отдел „Социални дейности“ в Община Русе, стана ясно вчера. Тя е завършила СУ „Христо Ботев“, след това има придобита степен бакалавър по регионално развитие в специалността „Публична администрация“ в УНСС и е магистър по „Икономика на човешките ресурси“ със специализация „Управление на човешките ресурси“.
Професионалният път на Симона Христова преминава изцяло в социалната сфера. До встъпването й в новата длъжност тя работи в Община Русе като младежки медиатор по програми за активиране на млади хора, които са останали трайно безработни. Освен това е придобила опит от работа по национални програми, проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ за предоставяне на услуги за хора с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване, както и по програми за съдействие и подкрепа за намиране на работа на хора, които са останали трайно безработни и са извън пазара на труда.