6 044 169 лева е изплатила Здравната каса в Русе на контрагентите си за борба с коронавируса през миналата година, съобщи директорът Калоян Копчев. Освен тази сума са платени и други 110 152 813 лева за цялостната дейност на личните лекари, специалистите, стоматолозите, аптеките и болниците в областта.
В същото време срещу медици и лечебни заведения за миналата година са приети 40 жалби. Седем са срещу джипита, осем срещу специалисти, три срещу стоматолози, девет срещу аптеки и шест срещу болниците в региона.
Повечето от тях бяха неоснователни, а други се отнасяха за некоректно отношение от лекари към пациенти, заради което ги препратихме към комисията по професионална етика в Районната колегия на лекарския съюз, уточни Копчев. Той допълни още, че за 2020-а няма отчетена неизвършена дейност от контрагентите на касата, за разлика от минали години, когато проверките по места засичаха написана дейност за починали пациенти.
Извършените проверки през миналата година са 519. От тях всичките 93 джипита са проверени общо 107 пъти, на специалистите - 260 на брой, са извършени 62 проверки, всичките 150 зъболекари са проверени 112 пъти, осемте болници също 112 пъти, а в аптеките - 70 на брой, проверяващи са влизали 136 пъти. Фрапиращи нарушения не са открити.
При личните лекари и специалистите са установени 293 нарушения, а при зъболекарите 289 нарушения. На джипитата са наложени санкции за 12 300 лева, специалистите са глобени с 4370 лева, зъболекарите - с 19 860 лева. Болниците са санкционирани с 1100 лева, а аптеките с 3550 лева. Така на всичките 581 контрагенти на здравната каса в Русе са наложени глоби в размер на 41 180 лева за миналата година.