Бюджетът за 2021 година е с 25 милиона повече в сравнение с миналата година и вече е 160 млн. лева. Повече са средствата за делегирани от държавата дейности - от 78 млн. на 94 млн. лева, и за капиталови разходи -  от 11,8 млн. на 15,5 млн. лева, предвижда се и слабо нарастване и на местните приходи - от 45,5 млн. на 50,8 млн. лева. Това стана ясно на проведеното обществено обсъждане на бюджета на общината за 2021 г. Като основни приоритети кметът Пенчо Милков посочи подобряването на средата на живот в Русе и околностите и развитие на общинските предприятия с цел подобряването на инфраструктурата, осветлението и сигурността. „В подобряването на инфраструктурата ние сме включили и ремонта на много общински пътища и улици, както и на междублокови пространства. Общинските предприятия вече асфалтират цели улици с наши русенски средства и ще удвоим силите им“, каза той.
За тази цел ще бъде закупена нова техника и ще бъдат назначени още работници. Предвидени за ремонт са 23 улици, включително предложените от общинския съветник от ГЕРБ Наталия Кръстева „Алея Бели брези“, „Инж. Бъркли“ и „Едуард Винтер“. Предстои закупуването на маркировъчна машина, която да работи с траен студен пластик, за да е видима маркировката по улиците и през нощта.
Кметът обяви още, че освен изграждането на спортна зала с плувен басейн в „Дружба 3“, ще се търсят средства и за възстановяването на басейните в парка. По отношение на спорта той заяви, че приоритет са спортните игрища между блоковете и салоните в училищата, като отхвърли предложението на Евгени Игнатов за изграждането на закрита лекоатлетическа зала.
Две от предложенията на общинския съветник от ГЕРБ Алисе Муртезова срещнаха одобрението на Пенчо Милков - за откриването на дежурен стоматалогичен кабинет и за увеличаване на обхвата на децата от 1 до 4 клас, които ще бъдат преглеждани за гръбначни изкривявания. На предложението й за безплатно пътуване в градския транспорт на хора над 65 години той отговори, че засега общината не може да си позволи това за 37 000 свои граждани, но ще се работи за намаляване на цените на картите за тях.
Граждани се интересуваха основно от състоянието на сградите с културна значимост и историческото наследство на град Русе. На първо място Общината ще обърне внимание на парка на Възрожденците, който се нуждае от подмяна на осветление, асфалтиране на алеите и реставрация на параклисите в него, каза Милков. За една от болките на русенци - оставената да се руши Стара полиция на „Александровска“, кметът обясни, че, освен необходимата голяма сума за ремонт, проблемът е в съсобствеността с частни лица.
Бюджетът за 2021 година предвижда още създаването на общинска полиция, разработването на нов инвестиционен профил на общината, почистване на деретата в населените места, подкрепа за социалните услуги. Ново перо в него е пандемията и справянето с нейните последствия, каквото е нямало в бюджета за 2020 година. Средства са отделени и за обучение по роботика и кодиране на всички ученици след 8 клас, както и за подкрепа на русенските творци.