С 22,9% да се повишат началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, предлага кметът Пенчо Милков и това предложение за изменение на Наредба 2 беше обсъдено и прието вчера от съветниците в комисията по екология с 8 гласа „за“ и трима въздържали се. Процентът е определен в съответствие с инфлацията в страната в периода от 2008 година, откогато не са променяни тези цени, до октомври 2020 година. В резултат на това повишение се очаква приходите в общинския бюджет да се увеличат от 200 000 до 250 000 лв. годишно.
Ако предложението бъде прието и на предстоящата общинска сесия, то ще важи за всеки нов сключен договор от следващият месец, а към вече сключените договори ще бъдат подписани анекси. „До момента има 90 отдадени общински помещения и за всички тях ще важи анексирането“, обясни зам.-кметът Златомира Стефанова.
Целта е цените на наемите да станат пазарни и да се определят от търсенето и предлагането. Направено е и ново зониране на търговските сектори, тъй като старото от 2008 г. вече не отговаря на сегашната значимост на обектите и разминаванията са несправедливи. Оказва се, че наематели на магазини например по бул. „Липник“ и ул. „Николаевска“ плащат по-висок наем от тези на бул. „Придунавски“, ул. „Райко Даскалов“ или част от ул. „Княжеска“ в центъра. 
С новото зониране най-скъпият сектор ще бъде „Идеален център“, който включва центъра на града, Ялта и Парка на възрожденците. 
Вторият сектор е разделен на две части. Първата е „Широк център“ и включва Хъшовете, ЦЮР и Централния пазар. Втората част обхваща кв. „Възраждане“, Алеи Възраждане и Парка на младежта.
В третия сектор влизат обектите извън границите на  промишлените зони на града и описаните в първи и втори сектор или това са кварталите „Здравец“, „Здравец изток“ и „Здравец север“ - 1 и 2, „Родина“ - 1, 2, 3, 4, „Цветница“, „Веждата“, „Мидия енос“, „Дружба“ - 1, 2, 3, „Чародейка“ - север и юг, и „Мальовица“.
Четвъртият сектор обхваща Източна промишлена зона, Западна промишлена зона, Нова промишлена зона, както и кварталите Средна Кула, Долапите, Образцов чифлик, ДЗС, както и Мартен, Ново Село, Николово, Червена вода, Басарбово.
Петият сектор включва всички останали обекти в другите населени места в община Русе.
За обектите, отдадени под наем за клубове на обществени организации, движения и юридически лица с нестопанска цел, които сега плащат 0,44 лв./кв. м, е предвидено да наемът да стане 0,88 лв./кв.м. за първи сектор, 0,70 лв./кв.м за втори сектор, 0,61 лв./кв.м  за трети сектор, 0,50 лв./кв.м за четвърти сектор и да се запазят 0,44 лв./кв.м. за пети сектор.