Новият началник на общинския отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ е Таня Тодорова. Тя спечели конкурса, обявен от Общината, след като доскорошният шеф на отдела Сашо Щерев освободи поста, но остана на работа като главен специалист. Днес зам.-кметът Енчо Енчев ще представи официално Тодорова.
Таня Тодорова е завършила предучилищна и начална педагогика в Русенския университет, по-късно завършва две магистратури - по превенция на престъпността и пробационни практики и по мениджмънт на образованието в детски градини. Работила е като учител и директор на детска градина „Здравец“ и старши експерт в Регионалното управление на образованието.