Нови инициативи на университетско, общинско и регионално равнище обсъдиха вчера председателят на Тараклийския район в Молдова Иван Паслар и ректорът на Русенския университет проф.Христо Белоев.
Ректорът Белоев коментира преди месец, че се очаква скоро Тараклийският държавен университет „Григорий Цамблак“ да бъде преобразуван във филиал на Русенския университет. Преговорите са в последна фаза.
От началото на учебната година в Тараклийския държавен университет се обучават студенти по специалността „Бизнес мениджмънт“ на русенското висше училище. Те са приети в Русенския университет по постановление на Министерския съвет - студентите са граждани на Молдова с български произход.
По време на срещата между Белоев и Паслар са обсъдени и възможностите за разкриване на нови специалности в различни професионални направления.