Нова детска градина ще бъде построена зад библиотека „Любен Каравелов“ за 2 999 900 лева, а за 4 милиона лева ще бъде построен нов учебен корпус към СУ „Васил Левски“. Това става ясно от публикуваните на сайта на Министерство на образованието и науката одобрени проекти за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски градини и училища.
Необходимите средства за двата русенски проекта на обща стойност близо 7 милиона лева ще бъдат отпуснати от Програмата на правителството за нова образователна инфраструктура. Тя е с бюджет от 140 милиона лева за всички общини и ще действа две години.