Прeдупредителни протоколи за неспазване на противоепидемичните мерки са съставени на 79 русенци по време на разпоредените от миналата сряда полицейски проверки. 
Най-честите нарушения са липса на предпазни маски и струпване на хора, без да се спазва изискваната дистанция от 1.5 метра.
Направени са 356 посещения на карантинирани, при което не е установено нито едно нарушение.
Проверките продължават до второ нареждане.