Продълбочаване и почистване на коритото на река Сараджийска в района на село Николово предвижда Община Русе, става ясно от обявена обществена поръчка. За тази цел ще бъдат заделени максимум 186 000 лева с ДДС.
Дейностите по поръчката включват продълбочаване и почистване на коритото от наноси, дървета, храсти и блатна растителност в участъка от мостовото съоръжение на ул. „Черни Осъм“ до ул. „Оборище“ и оформяне бреговете на реката с формата на „обърната призма“ с обща дължина 2655 м.