Превишени норми на фини прахови частици е отчела на 6 октомври автоматичната измервателна станция „Възраждане“, след като градът пропищя за пореден път от наситения мирис на пушек от горящи в Румънско стърнища. Регистрираното превишение е 1.3 пъти над нормата - 63.67 микрограма на кубичен метър при допустима стойност от 50 микрограма. Отклонение, макар и в по-ниски размери - от 58.22, е измерено и на 5 октомври, когато започнаха оплакванията за доловена тежка миризма на дим. Във вторник стана ясно, че горят 700 декара стърнища край Гюргево.
„Причините са наличие на пожар на територията на съседна Румъния и преносът на пясък от Сахара. Това са първите превишения на нормата за този показател от началото на април до момента“, посочиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите.