Едноетажната къща на ъгъла на улица „Патриарх Евтимий“ 2 и алея „Възраждане“ в Парка на младежта ще бъде съборена. Предложение за това е внесъл кметът Пенчо Милков и то ще бъде обсъдено на предстоящото заседание на Общинския съвет. Масивната жилищна сграда е частна общинска собственост и в момента е неизползваема. Огледът е показал, че макар и да няма видими конструктивни дефекти, сградата е с нарушена или липсваща мазилка, стъпалата към входа са натрошени, има много счупени стъкла и липсват санитарните възли. 
Сградата не отговаря на нормативните изисквания за сигурност, безопасност при пожар, хигиена, безопасна експлоатация, гласи констатацията. Същевременно имотът попада в границите, определени с решение на ОбС от 2008 г. за мащабно озеленяване на тази част на парка. 
Поради всичко това, макар и къщата да не е категорично опасна за здравето и живота на гражданите или застрашена от самосрутване, кметът Милков предлага тя да бъде съборена, като общината поеме грижата и за разчистването на терена от отпадъци.