Две заповеди, с които се прекратява ползването на общински жилища на хора, на които са ги ползвали  повече от 15 години, бяха окончателно отменени от съда, тъй като според магистрати договорите на наемателите на „Жилфонд“ са неправомерно прекратени. 
Заповедите са издадени на 16 юни. Няколко дни по-късно, на 25 юни, от кметската управа съобщиха на пресконференция, че новият директор на „Управление на общинските имоти“ Иван Гецов е подложен на системен психически тормоз, включително и заплахи.

Напрежението идвало от извадени от жилищата си наематели, които  смятали, че те им се полагат и се прехвърлят по наследство. Бившият полицай Гецов се заел със сложната задача да сложи край на порочната ситуация. Изглежда обаче, че в действията му е имало юридически пропуски, тъй като по 2 отделни случая съдът прецени, че хората заслужават да останат в общинските жилища.
В единият от тях са изгонени баща и дъщеря, които били настанени със заповед от 2004 година без срок. Две години по-късно бил определен 10-годишен период за ползване на жилището, а през 2018-а са добавени още две години. В решението си от юни тази година от Община Русе казват, че наемателят неправомерно полза имота, след като договорните им отношения са изтекли. Справка показала, че фактически той живее в общински сгради още от 1981 година, когато е бил малолетен и е бил настанен с родителите си, а след това в това жилище е отгледал вече пълнолетните си две дъщери. В него живеела и майката на децата му, която не е от кръга на настанените по документи. Посочено бе още, че той е в активна възраст, няма заболявания и може да изкарва легално пари, макар да е безработен.
Не може да се приеме, че жената, с която живее на съпружески начала, а е и майка на децата му, се явява чужд човек, който няма право да живее в общинския имот. Мъжът формално отговаря на изискванията - безработен е, членовете на семейството му не реализират доходи над 1.5 минимална работна заплата, ползва се с добро име, не нарушава договора. Може да се твърди, че с действията си Общината има за цел да защити правата на други граждани, които също чакат да бъдат настанени в общински жилища и отговарят на условията, но в същото време ще засегне неблагоприятно мъжа и семейството му, като ги лиши от дом, казва в решението си Административният съд и окончателно отменя заповедта за прекратяване на наемните отношения.
Другият казус е за апартамент в бл.“Балчо войвода“ в кв.“Здравец“, който от юни 2004 година се ползва от семейство, което през май тази година е подало заявление за продължаване на договора си. Решено било обаче отношенията им да бъдат прекратени, тъй като не отговаряли на изискванията. В началото на юни семейството помолило за преразглеждане, но Общината била категорична в решението си и го повторила, като било подчертано, че семейството притежава автомобил, а и липсвали данни за доходите им.
Настанената в имота жена е безработна, няма доходи, не е регистрирана в Бюрото по труда, а дъщеря й е студентка във Великобритания, където учи с помощта на изтеглен там студентски заем. По отношение на притежавания автомобил „Ауди 80“, той е на 28 години, със застрахователна стойност 1200 лева и е тяхна собственост още от 2012 година. Изтъкването му за пречка при преотдаване на жилището сега, след две предходни процедури, е не само несериозно, но и в нарушение на принципите, разписани в закона, посочва друг състав на Административния съд и също окончателно отменя заповедта за прекратяване на настаняването в общинско жилище.