Обществената поръчка за консервация и реставрация на моста на Колю Фичето над река Янтра край Бяла с две обособени позиции на обща прогнозна стойност над 8.6 милиона лева с ДДС стигна до обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/. Спорът поведе отстраненият от процедурата на апетитна стойност участник „Пи Ес Пи“ ЕАД - един от големите играчи в бранша. Според решение на Общината от 3 септември дружеството не може да участва в надпреварата, тъй като не е посочило пълното наименование на поръчката и позицията, за която подава оферта. 
Иначе за победител в процедурата е определен софийският гигант „Трейс груп холд“ АД с пълен комплект от 100 точки, а на второ място е наредена друга столична фирма - „Парсек груп“ ЕООД, със 75.98 точки. Кандидатите са оценявани по критерии качество:цена с тежест 60:40. Предстои КЗК да прецени дали са спазени законовите правила при вземане на решението.
Както „Утро“ писа, амбициозният проект предвижда належащ основен ремонт на моста на Колю Фичето, който е паметник на културата и недвижима ценност на културното наследство с национално значение, но от години е затворен за движение. Идеята е да се възстанови автентичността на моста, като се планира връщане на пълните му габарити за преминаване, както е разширен през 1922-1923 година, а след възстановяване на консервираните основи да се добавят метални арки върху оригиналните опори. Около запазените автентични части се предвиждат алеи. В плана е включена и нова сграда, в която ще се помещава музей на моста и цялостното творчество на Колю Фичето, както и заведение. За намаляване на дисонанса между автентичното и новостите се планира последният слой бетон да бъде оцветен с неутрален сив цвят.