Община Ценово беше домакин на първия фестивал „Млади в старостта“, който се провежда по идея на областната структура на Българския червен кръст в Русе и с ценовски доброволци. В празника се включиха пенсионерският клуб „Млади сърца“ и лекари от университетска болница „Медика Русе“, които мериха кръвно и даваха здравни съвети. Поздравления поднесоха директорът на БЧК Антоанета Ябанозова, Юзгел Ирмак от турския Червен полумесец, Алисе Муяртазова, административен директор на УМБАЛ „Медика Русе“, и кметът на община Ценово д-р Петър Петров. 
Изложби на книги, билки, зимнина и фотоси предизвикваха интереса на участниците. Накрая те извиха хоро, като заради коронавируса не се хванаха за ръце, а свързаха хоровода с по една кърпа между всеки двама души.