Кметът и неговият финансов екип представиха пред граждани изпълнението на бюджета на общината за 2019 година. Изпълнението на бюджета е 83,97% или 122 010 000 лева в абсолютна стойност, като в сравнение с предходната година увеличението е с 13 656 000 лв. Преходният остатък е от 23 274 000 лв.
Изпълнението на собствените приходи за 2019 г. е 93,54%, просрочени задължения няма. Нещо повече: единият от двата заема, които Общината погасява, е платен предсрочно. Той е в размер на 2 млн.лв., свързан с трансграничния проект за рехабилитация на кейовите стени, и към 31 декември 2019 г. е усвоен изцяло, а е погасен на 20 януари. Продължава изплащането на другия кредит - той е дългосрочен и е в размер на 10 млн.лв. към ОББ. Свързан е с разходи по основния ремонт на уличната мрежа. Към последния ден на миналата година от сумата са били усвоени 7 195 665 лв.